Informacja ARiMR

17 października rozpoczęły się cztery nabory z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

  • Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury
  • Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury
  • Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest
  • Wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Do 26 października do ARiMR wpłynęło 3191 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 330 mln zł.

Więcej informacji: https://bit.ly/NaboryKPO_271022

Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych