Wójt Gminy Zakrzówek działając zgodnie z art. 28 aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) w drodze zarządzenia nr 38/2024 z dnia 21 maja 2024 r. przedstawił Radzie Gminy raport o stanie Gminy Zakrzówek za 2023 rok. Raport zostanie rozpatrzony podczas sesji w dniu 27 czerwca br. Nad raportem odbędzie się debata, w której głos mogą zabrać mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzówek, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 26 czerwca 2024 r.