W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Zakrzówek, apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie. Prosimy o załatwianie spraw drogą mailową(gmina@zakrzowek.pl), za pośrednictwem praformy ePUAP lub telefonicznie.

Poniżej lista telefonów:

   
Nr pokoju tel.
7Sekretariat82-15-002
8Karolina Makuch – Sekretarz82-15-067
5Elżbieta Krawiecka – kadry, BHP,  zaświadczenia do stażu pracy. zeznania świadków82-15-934
5DJanina Michalska – Skarbnik Gminy82-15-145
6Mariusz Widomski – Zastępca Wójta82-15-066
9Sławomir Głaz – Informatyk82-15-074
11Anna Toporowska– dział. gospodarcza, straże, organizacje pozarządowe, zdrowie, sport, skazańcy , ochrona zabytków, koncesja alkoholowaBarbara Anklewicz– obsługa organów gminy, oświata i archiwum zakładowe, informacje niejawne82-15-082
3 DDorota Toporowska, Teresa Garbacz – Księgowość Szkolna82-30-008
3Marcin Walczak– drogownictwo, awarie solarów, kanalizacji, wodociągu, wycinka drzew, bezdomne zwierzęta, warunki przyłącza wodno-kanalizacyjnego, oświetlenie uliczneEwelina Stańko – rolnictwo, ochrona środowiska, awarie solarów, wodociągów, kanalizacji82-15-080
2Tomasz Mazur – inwestycje i planowanie, wypisy i wyrysy z miejscowego planu, przetargi ;82-15-131
2DBeata Pudło– odpady, działalność regulowana, rozgraniczenia i podziały działek;                                                                                     82-15-088
1DSylwia Krawiec – podatki,Magdalena Sidor– woda, ścieki- wpłaty, wpłaty za solary, podatek od nieruchomości, leśny i rolny i od środków transportowych od osób prawnych82-15-096
4DElżbieta Sar, Monika Siek, Aneta Hałabis – księgowość82-15-077
USCMonika Krawiec – Kierownik USC, mienie komunalneUrszula Garbacz ewidencja ludności, dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe82-15-078