Mieszkańcy Gminy Zakrzówek! Nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu jeszcze nie dobiegł końca.

Informujemy, iż w dalszym ciągu jest możliwość dokonywania zgłoszeń lokalizacji wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Nabór nie dotyczy osób, które skorzystały z naboru wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zgłoszeń lokalizacji można dokonywać w Urzędzie Gminy Zakrzówek, w pokoju nr 3 do dnia 13 października br.           

O zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń (data złożenia wniosku).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (81) 82-15-080 lub w pokoju nr 3 w budynku Urzędu Gminy Zakrzówek.