W ramach uczestnictwa w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” mamy możliwość skorzystania z wykonania zdjęć lotniczych i panoram sferycznych terenów inwestycyjnych. W związku z powyższym zapraszamy osoby prywatne z terenu Gminy Zakrzówek do zgłaszania propozycji terenów inwestycyjnych, które moglibyśmy uwzględnić w zamówieniu poprzez pozyskanie specjalnie obrobionych, dobrej jakości zdjęć, w tym panoram sferycznych, terenów inwestycyjnych oraz umieszczenie Państwa terenów w generatorze ofert inwestycyjnych PAIH. Ponadto nadmienia się, że pod uwagę mogą być brane jedynie działki, które w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego mają przeznaczenie jako tereny produkcyjno – usługowe. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zakrzówek pok. nr 2. Zgłoszenia ww. terenów przyjmujemy do dn. 17.06.2022 r. do godz. 12.00.