Wszyscy odbiorcy wody i/lub ścieków z miejscowości Zakrzówek-Wieś i Majorat – właściciele, współwłaściciele, dzierżawcy, najemcy, użytkownicy proszeni są o stawiennictwo w Urzędzie Gminy Zakrzówek  pok. nr 2D w dniach 9-10 listopada 2021r. oraz 15-18 listopada 2021r. celem zawarcia nowych umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

W dniu zgłoszenia prosimy o zabranie aktu własności do nieruchomości oraz aktualny stan licznika wody i/lub ścieków. Konieczność zawarcia nowych umów wynika ze zmiany przepisów  w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków