Urząd Gminy Zakrzówek informuje, że rozpoczynają się prace terenowe związane z wykonywaniem przez firmę TAXUS, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kraśniku, uproszczonych planów urządzenia lasu dla miejscowości z terenu Gminy Zakrzówek.

Po opracowaniu zebranych materiałów, projekty planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzówek na okres 60 dni.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczania podatku leśnego.