W związku z dużym ryzykiem wystąpienia zakażeń w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich wszyscy posiadacze drobiu zobowiązani są do przestrzegania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.