II spotkanie w ramach projektu Szlak turystyczny – potencjał obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej

W związku z realizacją projektu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej pn. „Szlak turystyczny – potencjał obszaru LGD”, w którym udział biorą Gmina Zakrzówek oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek, LGD organizuje II spotkanie informacyjne w dniu 09.12.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Drugim.

Spotkanie skierowane do przedstawicieli oraz mieszkańców obszarów działania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej w ramach zadania: opracowanie koncepcji szlaku oraz opracowanie i wydanie mapy szlaku rowerowego.