Gmina Zakrzówek podejmuje inicjatywy zmierzające do polepszenia jakości życia mieszkańców tak, by korzyści z nich płynące obejmowały całe rodziny. Realizowane projekty dotyczą edukacji, pomocy społecznej, rozwoju zawodowego czy profilaktyki zdrowotnej.

Nacisk na rozwój człowieka kładziony jest już od najmłodszych lat, dlatego też Gmina dba o prawidłowe funkcjonowanie opieki przedszkolnej i edukacji szkolnej. Dzięki realizowanym programom rządowym tj. m.in. „Aktywna tablica”, „Posiłek w szkole i w domu”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” czy „Zdalna szkoła” sukcesywnie doposażana jest gminna baza oświatowa służąca rozwojowi dzieci i młodzieży. Ponadto dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość rozwoju w ramach zajęć w Gminnym Domu Kultury, czy przynależąc do szerokiego grona organizacji pozarządowych, z których większość otrzymuje gminne wsparcie finansowe w ramach grantów. Mieszkańcy gminy są wspierani w ramach projektów społecznych takich jak: asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa, a w czasie  walki z Covid-19 program „Wspieraj Seniora”.

Ważna jest także dbałość o zdrowie mieszkańców, przejawiająca się w stałej i owocnej współpracy z Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku. Corocznie tworzony jest także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego prowadzi się szereg działań profilaktycznych oraz służących prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin.

Polska Szczęśliwych Rodzin to projekt realizowany w ramach konkursu grantowego „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach projektu powstał spot promujący pozytywny wizerunek rodziny. Zapraszamy do jego obejrzenia oraz dołączenia do grupy Liderów Działań na Rzecz Rodziny: https://www.facebook.com/groups/polskaszczesliwychrodzin.