<strong>Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości</strong>

Gmina Zakrzówek otrzymała dotację w wysokości 17 800 zł na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2023 r., w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019 – 2025, na zadania pn. – „Bezpiecznie z KGW w Gminie Zakrzówek.

Przedsięwzięcia są realizowane przy współpracy z 4 Kołami Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Rudnik Drugi, Studzianki, Studzianki Kolonia i Zakrzówek. Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja dla dzieci i młodzieży, w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie zjawiskom: przemocy domowej, cyberprzestępczości oraz przestępstw na szkodę małoletnich. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2023 r.

11 maja odbyło się pierwsze wydarzenie zorganizowane  przez  KGW w Rudniku Drugim pn.” Bezpieczna Kobieta” Na spotkaniu zostały poruszone tematy dotyczące zagrożeń związanych z przemocą domową, oszustwami internetowymi oraz sposobami radzenia sobie z nimi. Prelekcje na ten temat wygłosiła Psycholog Monika Kołtun oraz   Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Jan Kanthak Poseł na Sejm RP.