Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom oświaty życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Niech codziennej pracy w tym tak trudnym dla wszystkich okresie towarzyszy spełnienie zawodowe, uznanie rodziców, zaufanie uczniów oraz szacunek społeczności lokalnej.

Wójt Gminy Zakrzówek

/-/ Józef Potocki