“Czy pamiętasz, że udział w spisie jest obowiązkowy?”