Czad – Cichy zabójca!

W okresie jesienno-zimowym nasila się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są:

 • niesprawne lub wadliwe urządzenia grzewcze,
 • niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych,
 • niesprawne przewody kominowe budynków,
 • niedrożna wentylacja pomieszczeń,
 • pożary.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

 • ból głowy,
 • mdłości,
 • wymioty,
 • ogólne zmęczenie i osłabienie,
 • senność,
 • zaburzenia świadomości i równowagi,
 • trudności z oddychaniem,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • drgawki, utrata przytomności,
 • osłabienie i znużenie oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia,

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
 • rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998 lub 112);

Dbając o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich należy, min.:

 • dokonywać czyszczeń i obowiązkowej kontroli przewodów kominowych,
 • usuwać stwierdzone przez kominiarza usterki,
 • zainstalować w domu czujkę czadu (tlenku węgla), która ostrzeże nas przed wystąpieniem trującego gazu w powietrzu (głośnym alarmem ),
 • w żadnym wypadku nie zakrywać kratek wentylacyjnych,
 • zapewnić stały dopływ powietrza zewnętrznego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczych,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta.