Materiał szkoleniowy: “Charakterystyka zagrożeń ludności w czasie pokoju, kryzysu i wojny cz. I i II; “Odkażanie i inne podobne działania ochronne, w tym organizacja i funkcjonowanie urządzeń specjalnych” cz. I i II

Dostępny jest w załącznikach