Budżet Gminy Zakrzówek na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

W dniu dzisiejszym Rada Gminy Zakrzówek jednogłośnie przyjęła budżet gminy na 2021 rok, zakłada on nie tylko większą niż dotychczas spłatę zaciągniętego w latach poprzednich kredytu, ale przede wszystkim realizację wielu ważnych inwestycji. Przyjęty budżet to realizacja priorytetów kadencji 2018-2023 polegających na przyśpieszeniu rozwoju Gminy Zakrzówek.