Budżet gminy na rok 2022 przyjęty!

Podczas sesji Rady Gminy Zakrzówek w dniu 20 stycznia br., radni przyjęli budżet gminy na rok 2022. Budżet uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
Budżet na 2022 rok zakłada realizację inwestycji za ponad 13 mln 670 tys. zł.
Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022 znajdują się:

 1. budowa Przedszkola w Zakrzówku,
 2. rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej,
 3. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 4. przebudowa targowiska,
 5. budowa i przebudowa dróg gminnych:
  • w miejscowości Bystrzyca wraz z mostem,
  • w miejscowości Lipno oraz Bystrzyca-Lipno,
  • Rudnik Pierwszy-Rudnik Drugi tzw. łącznik,
  • Józefin-Świerczyna,
  • Zakrzówek.
 6. opracowanie dokumentacji projektowej na:
  • modernizację oczyszczalni ścieków,
  • modernizację budynków komunalnych,
  • budowę drogi w Świerczynie,
  • budowę drogi na ul. Strażackiej w Zakrzówku
  • budowę i przebudowę dróg gminnych o łącznej długości ponad 10 km.

Na realizację tak wielu inwestycji zostały już pozyskane środki zewnętrzne.

W roku 2022 kontynuowana będzie realizowana od początku kadencji Wójta Józefa Potockiego polityka oddłużania gminy. Efekty widoczne są już dziś, w 2021 roku spłacono ponad 1 mln 384 tys. zł kredytu. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 12 208 368 zł i jest prawie o 800 tyś. zł mniejsze od zadłużenia pozostawionego przez poprzednie władze na koniec 2018 roku.
Wójt podziękował radnym za przyjęcie budżetu, który zakłada dalszy zrównoważony rozwój Gminy Zakrzówek.