13 lutego br. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Publicznego Przedszkola w Zakrzówku. W uroczystości udział wzięli: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Wicewojewoda Robert Gmitruczuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, parlamentarzyści i samorządowcy szczebla wojewódzkiego i powiatowego, radni, sołtysi, a także przedstawiciele Rady Rodziców wraz z dziećmi oraz pracownicy przedszkola w Zakrzówku. Po odczytaniu i podpisaniu Aktu Erekcyjnego został on umieszczony w tubie i wmurowany w kamień węgielny, którego poświęcenia dokonał ks. Dariusz Ziółkowski proboszcz parafii w Zakrzówku.

Wyczekiwana od lat inwestycja pozwoli na stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca rozwoju i nauki dla najmłodszych mieszkańców Gminy Zakrzówek. W zaprojektowanym budynku obok wychowania przedszkolnego zapewniona będzie także opieka w Klubie Dziecięcym dla dzieci od 1 r.ż

Inwestycja została dofinansowana w kwocie 8 500 000 zł w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz 1 500 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.