Budowa drogi gminnej nr 108358 L w miejscowości Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 108358 L w miejscowości Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca” zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmowało budowę drogi na odcinku 450,46 m łączącej drogę powiatową nr 2289L z drogą gminną nr 108357L  (szerokość drogi – 5,5 m,  obustronne pobocza o szerokości 75 cm) wraz z budową nowego mostu (szerokość całkowita mostu 10,65 m, światło mostu 8 m). Ponadto wykonano chodnik od drogi powiatowej do mostu o szerokości 2 m.

W wyniku realizacji zadania uzyskano podniesienie jakości infrastruktury oraz standardu technicznego dróg gminnych. Podniesiony został poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawiony dostęp do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Całkowita wartość zadania:  3 821 983,76 zł

Kwota dofinansowania: 1 639 491,15 zł

Wkład własny: 2 182 492,61 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: marzec 2022 r.