Apel Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.