Apel do mieszkańców

Prosimy mieszkańców, aby sprawy urzędowe w miarę możliwości załatwiali drogą elektroniczną lub telefonicznie. mail: gmina@zakrzowek.pl telefon: 81 8215002

Prosimy wszystkich mieszkańców o wzmożoną ostrożność oraz stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i komunikatów Wojewody Lubelskiego.