W dniu 27 czerwca 2024 r. podczas IV sesji IX kadencji Rady Gminy Zakrzówek, Radni udzielili Wójtowi Gminy Zakrzówek wotum zaufania z tytułu działalności w 2023 roku oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.