Absolutorium

W dniu dzisiejszym na sesji Rady Gminy Zakrzówek Radni przyjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzówek z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.