230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 Tegoroczne gminne święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzono w sposób skromny, ale uroczysty. Obchody rocznicowe rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele parafialnym w Zakrzówku przez ks. dziekana Dariusza Ziółkowskiego.  Dalsze uroczystości miały miejsce na placu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przy śpiewie hymnu druhowie z jednostki OSP Zakrzówek wciągnęli na maszt flagę państwową. Wieńce i kwiaty zostały złożone przez delegacje władz gminnych i powiatowych, szkół oraz Prezesa Fundacji Monte Casino. Na zakończenie Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki podziękował wszystkim za symboliczne upamiętnienie tego ważnego dla Polski i Polaków wydarzenia.

Fot. S. Stypułkowski