23 luty- Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.

Choroba może dotknąć każdego człowieka bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Depresja jest chorobą, którą charakteryzuje uporczywy smutek, brak energii, brak zainteresowania czynnościami, które dotąd sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję. Problemy ze snem (bezsenność lub ospałość), niepokój, trudności z koncentracją, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziei istnienia, myśli o samookaleczeniu lub wręcz uporczywe myśli samobójcze – to cechy charakterystyczne tej choroby.

Celem obchodów Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat tej choroby oraz innych zaburzeń z nią związanych, a także o konieczności jej diagnozowania i podejmowania odpowiedniego leczenia.

Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne!


W gminie Zakrzówek w budynku parafialnym przy ulicy Wójtowicza 39 w każdy 1-szy i 3-ci poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 – 19:00 czynny jest Punkt Konsultacyjny w którym przyjmuje psycholog mgr Małgorzata Bożechowska.

W Punkcie udzielane są bezpłatne porady i konsultacje w niżej wymienionych problemach:

– uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

– uzależnienia behawioralne ( hazard, internet, gry cyfrowe, urządzenia mobilne itp. )

– współuzależnienie

– syndrom DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików )

–  przemoc

– zaburzenia emocjonalne – stres, depresja, lęki itp.

– trudności w relacjach z bliskimi

– inne problemy w zależności od potrzeb zgłaszających się osób

W Punkcie podczas dyżurów czynny jest telefon nr 81/8215702.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku realizuje Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” świadcząc 2 razy w tygodniu w CKiB w Gminie Zakrzówek m.in. pomoc psychologiczną.

Pomoc kierowana jest głównie do rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na wsparcie rodzin zarówno poprzez indywidualną pracę z rodzinami, jak i zapewnienie rodzinom dostępności wsparcia specjalistów – psychologów i psychoterapeutów. Ważnym elementem jest także edukacja rodziców nie tylko w zakresie wychowania, ale również dostrzegania mocnych stron dzieci oraz uważności na ich problemy. Stowarzyszenie obejmuje pomocą wszystkich członków rodziny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka. Rodziny, które chcą skorzystać z pomocy prosimy o kontakt z OPS w Zakrzówku.