229. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W poczuciu obowiązku zachowania bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Zakrzówek, w związku ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uroczystości związane z 229. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały wymiar symboliczny i odbyły się wyjątkowo bez udziału pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców.

02 maja z uwagi na obchodzone w tym dniu Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki złożył kwiaty przy figurze NMP Królowej Polski znajdującej się przy cmentarzu w Zakrzówku. 03 maja po mszy świętej w kościele parafialnym w Zakrzówku odprawionej w intencji ojczyzny, Wójt Józef Potocki wraz z Zastępcą Wójta Mariuszem Widomskim złożyli wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z uwagi na fakt, że nie mogliśmy wspólnie upamiętnić tych wydarzeń, dziękujemy mieszkańcom Gminy Zakrzówek za wywieszenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób wspólnie uczciliśmy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji oraz obchodzony (2 maja) Dzień Flagi Rzeczypospolitej.