13 grudnia zapalmy Światło Wolności

40 lat temu miały miejsce wydarzenia, które trwale zapisały się w historii Polski. Pacyfikacja Kopalni Wujek i wprowadzenie stanu wojennego miały niebagatelny wpływ na ówczesne społeczeństwo i kierunek zmian zachodzących w kolejnych latach.

Wydarzenia dramatyczne przeplatały się z tymi dającymi nadzieję. Rok 1981 to jednak także pozytywne zjawiska, fenomen Solidarności i kamienie milowe osiągnięte na drodze do wolności.
Dla upamiętnienia oraz solidarności z ofiarami wydarzeń roku 1981 włączmy się w akcję „Zapal Światło Wolności”- zapalmy Światło Wolności w oknach naszych domów 13 grudnia 2021 o godz. 19:30.