- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

WFOŚiGW

wfosigw

Projekty realizowane przez Gminę Zakrzówek przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

2011 – „Przyjaciel przyrody”- edukacja ekologiczna w placówkach szkolno-wychowawczych Gminy Zakrzówek [1]

2012 – „Żyj w zgodzie z przyrodą”- edukacja ekologiczna w gminie Zakrzówek [2]

2013 – „Miej serce dla przyrody”- edukacja ekologiczna w gminie Zakrzówek [3]

2013 – [4] [3]Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie gminy Zakrzówek” [5]

2014 – “Przyjaźni środowisku” – edukacja ekologiczna w gminie Zakrzówek [6]