- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

RPO

 RPO 

2011 – 2014 – Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji [1]

2013 – 2014 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca, Zakrzówek, Zakrzówek Wieś, Sulów (aglomeracji Bystrzyca) [2]

2013 – 2014 – Montaż kolektorów słonecznych w gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii [3]