- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

“Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w miejscowości Rudnik Drugi”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

_____________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w miejscowości Rudnik Drugi”  

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Typ operacji: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Cel operacji: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Rudnik Drugi, która pełnić będzie funkcje kulturalne dla społeczności lokalnej.

Przewidywane efekty: