- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

Zakup strojów galowych dla OSP w Majdanie Grabinie

Dofinansowanie w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 -2013 dla małych projektów (LGD Kraśnik)

Zakup 19 szt. mundurów wyjściowych dla strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie-Grabinie

 

Wartość projektu: 8 577,36 zł
Dofinansowanie: 5 559,40 zł
Wkład własny: 3 017,96 zł