- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

PROW 2007 – 2013

prow

Projekty realizowane przez Gminę Zakrzówek przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

2011 – Budowa wielofunkcyjnego boiska w Zakrzówku [1]

2011 – Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej Święto Mleka i Miodu w Zakrzówku [2]

2011 – Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej Dożynki Gminne w Zakrzówku [3]

2011 – 2012 – Budowa kompleksu boisk w Sulowie [4]

2012 – 2013 – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rudniku Pierwszym [5]

2012 – Folder promocyjny gminy Zakrzówek [6]

2012 – Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzówek [7]

2012 – Zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Majdanie-Grabinie [8]

2012 – Budowa stacji wodociągowej w Studziankach, sieci wodociągowej łączącej wodociągi Studzianki i Majdan-Grabina oraz przebudowa stacji wodociągowej w Majdanie-Grabinie [9]

2012 – Organizacja Imprezy kulturalno-rekreacyjnej “Nadbystrzycki Jarmark św. Bartłomieja” – beneficjent: Gminny Dom Kultury [10]

2013 – Zakup strojów galowych dla OSP w Majdanie-Grabinie [11]

2013 – Organizacja imprezy kulturalno- rekreacyjnej “Słoneczne Lato” – beneficjent: Gminny Dom Kultury [12]

2013 – Organizacja imprezy kulturalno- rekreacyjnej “U źródeł” – beneficjent: Gminny Dom Kultury [13]

2013 – 2014 – Rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Majdanie-Grabinie [14]

2013 – 2014 – Rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Rudniku Pierwszym [15]

2013 – 2014 – Witacze jako źródło informacji turystycznej o Gminie Zakrzówek [16]

2013 – 2014 – Modernizacja centrum miejscowości Zakrzówek – Etap I [17]

2013 – 2015 – Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki-Kolonia [18]

2014 – Organizacja festynu “Dni Zakrzówka” – beneficjent: Gminny Dom Kultury [19]

2014 – Organizacja festynu “Dni Produktu Regionalnego – Dożynki Staropolskie” – beneficjent: Gminny Dom Kultury [20]