- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

POIG

 

2011 – 2013 – Zakrzówek Gmina bez barier [1]

2013 – 2015 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III [2]