- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

RPO – EFRR

EFRR

2019 – 2020 – „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Majdan-Grabina” [1]

2018 – 2019 – „Termomodernizacja budynku PSP w Bystrzycy” [2]

2016 – 2018 – „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – Etap II” [3]