Zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy Zakrzówek.

W dniu 23 stycznia br. odbyła się V sesja VIII kadencji Rady Gminy Zakrzówek w trakcie której radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Zakrzówek Pani Anny Garbacz i uchwałę w sprawie powołania na to stanowisko Pani Janiny Michalskiej.
Natomiast 24 stycznia br. Zarządzeniem nr 5/2019 Wójt Gminy Zakrzówek powołał na stanowisko Zastępcy Wójta Pana Mariusza Widomskiego.
Pani Janinie Michalskiej i Panu Mariuszowi Widomskiemu życzymy wytrwałości oraz niesłabnącego entuzjazmu w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczność gminy zadań i wyzwań. Niech praca zawodowa przyniesie jak najwięcej zadowolenia a trud w nią wkładany będzie źródłem społecznego uznania.