Zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

UWAGA ROLNICY! W związku z nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego został wydłużony do dnia 31 marca 2019 r. Zwrot akcyzy przysługuje za paliwo oznaczone kodem:

• CN 2710 1943 do 2710 1948

• CN 2710 2011 do CN 2710 2019

• CN 3826 00

Rolnicy, których faktury na zakup oleju napędowego o kodzie CN 2710 2011, wystawione w okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019 nie zostały przyjęte do wniosków złożonych w miesiącu lutym, mogą je dostarczyć do Urzędu Gminy Zakrzówek do 31.03.2019.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi od 01 kwietnia do 31 maja 2019 r.