Zebranie sołeckie w miejscowości Zakrzówek Wieś!

Mieszkańcy miejscowości Zakrzówek Wieś!

W dniu 28 marca 2019r. (czwartek) o godz. 17.00 w remizie OSP w Zakrzówku Wsi odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie dokonaia wyboru sołtysa i rady sołeckiej!

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór sołtysa.

3. Wybór Rady Sołeckiej.

4.Informacja Wójta o realizacji zadań w 2018r. i planowanych przedsięwzięciach na 2019r.

5. Sprawy bieżące.

6. Wnioski mieszkańców.

Prosimy o liczne przybycie!