Zebranie sołeckie w miejscowości Rudnik Pierwszy!

         Mieszkańcy miejscowości Rudnik Pierwszy!                                    

W dniu 20 marca 2019r. (środa) o godz. 17.00  w Świetlicy Wiejskiej w Rudniku Pierwszym odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie dokonaia wyboru sołtysa i rady sołeckiej!

                                                             

Proponowany porządek zebrania:                                                         

1. Otwarcie zebrania.                                                                                

2. Wybór sołtysa.                                                                                    

3. Wybór Rady Sołeckiej.                                                                        

4.Informacja Wójta o realizacji zadań w 2018r. i planowanych przedsięwzięciach na 2019r.                                                      

5. Sprawy bieżące.                                                                                             

6. Wnioski mieszkańców.     

Prosimy o liczne przybycie!