Zebranie sołeckie w miejscowości Majorat!

W dniu 02 kwietnia 2019 r. w miejscowości Majorat odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Zbigniew Kawęcki. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Mariusz Kowalczyk, Agata Nieściór, Ewa Sobota.