Zebranie sołeckie w miejscowości Góry!

Mieszkańcy miejscowości Góry! W dniu 23 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 17.00 w remizie OSP w Sulowie odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie dokonaia wyboru sołtysa i rady sołeckiej!

Proponowany porządek zebrania: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór sołtysa. 3. Wybór Rady Sołeckiej. 4.Informacja Wójta o realizacji zadań w 2018r. i planowanych przedsięwzięciach na 2019r. 5. Sprawy bieżące. 6. Wnioski mieszkańców. Prosimy o liczne przybycie!