- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022r.