Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programów “Mój prąd”, “Agroenergia” oraz “Czyste powietrze”!

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska oraz zadań i celów, jakie stawia przed państwami członkowskimi Unia Europejska, Polska zobowiązała się do podjęcia działań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenia produkcji energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Osiągnięcie tych celów nie będzie możliwe, jeśli nie podejmie się odpowiednich działań. Ważnym zadaniem, przewidzianym do realizacji w opisywanym zakresie, będzie przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych, osób prowadzących działalność rolniczą z danego terenu Gminy/Miasta dotyczących programów priorytetowych: „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze”. Będą one miały charakter informacyjny na temat założeń poszczególnych programów oraz sposobu aplikowania o środki dla zainteresowanych osób.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, które będzie miało miejsce 23 października o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Zakrzówek (sala posiedzeń)