Zaproszenie do udziału w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy:

– 29.03.2019 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

– 20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.

– 21.06.2019 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego

– 08.07-26.07.2019 r. – wizytacja gospodarstw finałowych.

 W załączeniu dokumenty.

1._Regulamin_XVII_Konkursu_BGR_2019.pdf
2019_ZaYYcznik_nr_1_BGR_2018_ZgYoszenie.docx
BGR_09_01_zaY__2_informacja_na_temat_danych_osobowych.doc
BGR_09_01_zaY__3__zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.docx