Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zakrzówku Wsi!

W dniu 28 marca 2019 r. w miejscowości Zakrzówek Wieś odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Tomasz Rachoń. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Monika Nowak, Iwona Czerniak, Tomasz Rachoń, Ewa Łukasik.