Wydanie książki opracowanej przez Pana dr Henryka Krawca pt. „Gmina Zakrzówek w czasach niewoli narodowej i odrodzonej Rzeczypospolitej (1864-1939)”

W ramach projektu „Pamięć Niepodległej” wydana została książka, opracowana przez Pana dr Henryka Krawca pt. „Gmina Zakrzówek w czasach niewoli narodowej i odrodzonej Rzeczypospolitej (1864-1939)”.

Poprzez pryzmat przemian politycznych, społecznych i gospodarczych zachodzących na ziemiach polskich, ukazuje historię Gminy Zakrzówek.

W książce prezentowane są informacje o gminie, jej ludności, gospodarce, szkolnictwie, rolnictwie. Opracowane zostały również działania zbrojne I wojny światowej na tym terenie oraz ich skutki społeczno-gospodarcze.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Gminy Zakrzówek i Fundacji Mozaika w ramach programu „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.