Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zakrzówku Nowym!

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w miejscowości Zakrzówek Nowy odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Robert Kasak. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Eugeniusz Garbacz, Stanisław Rachwał, Jerzy Powęzka, Artur Rapa, Krzyszof Nieściur, Mirosław Flis.