Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zakrzówku!

W dniu 16 maja 2019 r. w miejscowości Zakrzówek odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Jan Żuraw. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Kazimierz Piechota, Anna Pudło, Lech Kołtun, Zbigniew Michalski, Marzena Lemiecha, Krystyna Młynarska, Marek Błędowski.