Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sulowie!

W dniu 23 kwietnia 2019 r. w miejscowości Sulów odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Henryk Dudziak. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Mariusz Ciszek, Stanisław Powęska, Stanisław Szpyra, Jerzy Pasternak, Andrzej Janczarek, Renata Szuba, Iwona Kołodziej.