Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Studziankach Koloni!

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w miejscowości Studzianki Kolonia odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Henryk Makuch. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Agnieszka Łukasik, Wojciech Bartnik, Anna Bartnik, Ryszard Kozik, Wiesław Gnat.