Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Studziankach!

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w miejscowości Studzianki odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Piotr Gnat. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Jolanta Mazur, Stanisław Ładziak, Grażyna Mertyn, Mateusz Głąb, Anna Smyl, Agnieszka Drozd, Anna Korbus.